Verslagen bijeenkomsten

verslag

De informatieve tekst als contentwinnaar

Boekpresentatie Doelstellingen behalen met contentmarketing

maandag, 28 september 2015

Contentmarketing wordt tegenwoordig gezien als heilige graal en is enorm populair. Er gaat dan ook veel tijd en geld in om, waardoor de behoefte aan een strategische visie op contentmarketing steeds groter wordt. De 70e SWOCC-publicatie voorziet in deze behoefte.

Auteur Christine Liebrecht maakt – op basis van literatuuronderzoek, een survey en een experiment – voor het eerst concreet welke content in welke hoedanigheid ingezet kan worden om concrete contentmarketingdoelstellingen te behalen. Gerichte keuzes over vorm en inhoud komen aan bod. De inzichten uit de publicatie vormen daarmee de basis voor de opzet van een succesvolle en onderbouwde contentmarketingstrategie. Gisteren presenteerde Christine haar bevindingen en een drietal interessante uitkomsten waren:

Informatie boven vermaak
Vaak wordt gedacht dat vermakelijke content tot het meeste succes leidt. Dit is niet het geval, vermakelijke content blijkt slechts in specifieke gevallen effectief. Voor het behalen van veel contentmarketingdoelstellingen is informatieve content juist het meest aan te raden. Op internet wordt bovendien het vaakst naar informatieve content gezocht.

Waarde van video niet zaligmakend
Contentmarketeers lijken steeds vaker voor videocontent te kiezen in plaats van voor tekstcontent. Behalve dat videocontent wellicht vaak gedeeld wordt en het bijvoorbeeld goed is om aandacht te trekken, laat het onderzoek echter zien dat juist tekst meer dan video bijdraagt aan het bereiken van contentmarketingdoelen. Dat wil niet zeggen dat video nooit nuttig kan zijn, maar een herwaardering van tekst is op zijn plaats.

Wees niet bang voor merkprominentie
Een aannemelijke gedachte is dat ontvangers een boodschap waarin het merk duidelijk aanwezig is, niet accepteren en waarderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze gedachte voor print klopt maar voor digitale content gaat dit niet op. Het maakt voor de effecten van een digitale contentuiting binnen de eigen merkomgeving niet uit of het merk aanwezig is.

Contentmarketing en de customer journey
Naast de presentatie van Christine, gaf Henk Jacobs – algemeen directeur bij Scripta Communicatie – een presentatie vanuit de praktijk. Hij benadrukte dat contentmarketeers succesvol zijn als ze kunnen denken in human-to-humancommunicatie en domeinen als b2b en b2c loslaten. Klantmanagement is daarbij naar zijn mening steeds belangrijker geworden en hiermee raakt contentmarketing als vanzelf aan de gehele organisatie in plaats van dat alleen een afdeling communicatie of marketing hiermee bezig is.

Tot slot was er tijd voor discussie. Naast Christine, Henk en alle aanwezigen, nam Ed Peelen – bijzonder hoogleraar contentmarketing aan de UvA – hieraan deel. Er werd gepraat over de differentiërende factor van contentmarketing, hoe je de hele organisatie contentgericht krijgt en de toekomst van contentmarketing.

Infographic SWOCC 70 - Contentmarketing

Christine Liebrecht – Doelstellingen behalen met contentmarketing from SWOCC

Media